Kazuhito Takadoi featured in the Marylebone Journal